, ">

Nota sobre l'edició

Aquest volum recull quatre assaigs. El primer -que porta precisament el títol de Les formes de la vida catalana- fou publicat a l`exili en edició limitada (Santiago de Xile: 1944). Posteriorment, ha estat reeditat diverses vegades, ja a Catalunya, incorporant-hi d'altres assaigs (Barcelona: Selecta, 1955, 1960, 1972). Reflexions sobre Catalunya és, segons confessa l`autor, "la reducció d'un assaig considerablement més extens", i es publicà per primera vegada l'any 1955, acompanyant l'edició de l'assaig Les formes de la vida catalana; després ha estat reeditat juntament amb aquest. Reflexions sobre la filosofia a Catalunya és el text del discurs llegit a Sabadell el 21 de novembre de 1979, amb motiu de rebre el títol de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat en opuscle (Barcelona: UAB, 1979). "Catalanització de Catalunya" és un assaig publicat per primera vegada l'any 1960, acompanyant la tercera edició de Les formes de la vida catalana. "Catalunya enfora" fou publicat pel diari "Avui" (25-V-1980), amb el títol de "Catalunya endins, Catalunya enfora".
back to Les formes de la vida catalana y altres assaigs | The Catalan