, ">

Sumari

Josep Ferrater Mora 5
Nota sobre l'edició 11

Les formes de la vida catalana 13

Prefaci 15
I. La continuïtat 27
II. El seny 49
III. La mesura 69
IV. La ironia 89

Reflexions sobre Catalunya 105

Catalunya i el passat 107
Catalunya i Espanya 111
Catalunya i el futur 113
Les dues teories 115

Reflexions sobre fa filosofia a Catalunya 119

Catalanizació de Catalunya 133

Reflexions d'un passejant 135
Conreu de la llengua 139
Llengua i temperament 143
Catalans i europeus 145
Catalans, europeus, espanyols 149
Mirada al món modern 153
Catalunya enfora 157
back to Les formes de la vida catalana y altres assaigs | The Catalan